sábado, 11 de agosto de 2012

Algumas cantigas de jeje


ALGUMAS CANTIGAS DE VODUNS

Cantigas de Voduns

Cantigas de Voduns

Vodum Gbesen

KRÊ NU KRÊ, NA SASSÁ RENUN
KRÊ NU KRÊ, NA SASSÁ RENUN
SASSÁ RINÓ VODUM
EMI KOBÁLA NUÊ
SASSÁ RINÓ VODUM
EMI KOBÁLA NUÊ

*

KRÊ NU KRÊ, NA SASSÁ RENUN
KRÊ NU KRÊ, NA SASSÁ RENUN
SASSÁ RINÓ VODUM
EMI KOBÁLA NUÊ
SASSÁ RINÓ VODUM
EMI KOBÁLA NUÊ

*
VODUN RUDJÊ,MINA KORÔ RUMBÊ(BIS)
RUDJÊ ZÔ,RUMBÔNU NUM KWÊ MINADÔ(bis)
DANSIDABELA RUMBÊÊÊÊÊ
ÊÊ MARRUMBÊÊÊ
RUMBEWÊÊ(BIS)
(toq)bravun

*
(toq)satò
È DORIGAN N AIBUNA E DABUNCÒ(bis)
RUM BARA BERÒ BUNCÒ
RUM DAMBALA BALA SODAN AÊ AÊÊÊ BUNCÒ (BIS)

*
(TOQ)AVANIYA
DAN DA MARÔ,DAN DA MARÔ
O DAN OTIN BELÊ ODAN
DAN DA MARÔ,DAN DA MARÔ
O DAN OTIN BELÊ ODAN

*

Vodun Mariokuê
Bessem no mariokuê
Aijò ê ô mariokuê

*
KRÊ NU KRÊ, NA SASSÁ RENUN
KRÊ NU KRÊ, NA SASSÁ RENUN
SASSÁ RINÓ VODUM
EMI KOBÁLA NUÊ
SASSÁ RINÓ VODUM
EMI KOBÁLA NUÊ
KRÊ NU KRÊ, NA SASSÁ RENUN
KRÊ NU KRÊ, NA SASSÁ RENUN
SASSÁ RINÓ VODUM
EMI KOBÁLA NUÊ
SASSÁ RINÓ VODUM
EMI KOBÁLA NUÊ

*

JÁ HOHO E Ê, JÁ HOHO E Ê
YPITI LÊ JÁ HUNDÊ BOY DA CÓLO DIÊ
YPITI LÊ JÁ HUNDÊ BOY DA CÓLO DIÊ
BOY DA BARA HUNCE JÁ LÁ JÁ HOHO Ê Ê

*

WALU LÈ
ILÈ WALU LÈ
JÉ KWÉ SUN WALU LÈ
MAN IYÁ HUN DÁ KÓ
ALÈ KWIN BILO SÈ
MAN IYÁ WALU BETÓ
DA JA IN SAN
WALU LÈ
MAN IYÁ HUN DÁ KÓ
WALU LÈ


*Vodum Soboadãn


Soboadã tany avalú
Soboadã tany avalú
Arayè è è è
Arayè è è è
Soboadã tany avalú

*
SOBOADÃN NO TO GIE....
COTA COTA HUMGEBE
COTA COTA FIRIMANHA
COTA VODUM DARHOME
(bis)
BADE

HEVIOSO BARE ORO
BADE NA KEW .....
BADE IZO

*
Vodum Gbadé

A HAN IRUN MALÉ ERO BADÉ NI CAIÁ
A HAN IRUN MALÉ ERO BADÉ NI CAIÁ HOUMBONO
BADÉ NI CAIÁ, WODUN BADÉ NI CAIÁ
BADÉ NI CAIÁ, WODUN BADÉ NI CAIÁ


*Vodum Agué


Nito Kossun
Arrunsejé
Nito kossun,
Agué run derè

Ritmo:Bravum

*OTUM OTUM BABA PEREGUM ALA OTITUM
BABA PEREGUM

TOQ SATO

*
E COBILE AGEO
E COBILE AÊ
E COBILE AGEO
E COBILE ÂÊ
........(BIS)

Toque Rum


*

Sobojô,
Aê Sobojô,
Aê Sobojô,
Aê Sobojô, Agué.

Sobojô,
Aê Sobojô,
Aê Sobojô,
Aê Sobojô, Agué.

*

Agué benadô e um ô
ê ê ê e um ô
ê ê ê e um ô
Di mina ê

Sato


*

Vodum Aziri

Arrunsevó
Azitri tobossi nadevó

Arrunsevó
Azitri tobossi nadevó


ritmo:Sato

*

Lô kwe rêrê comodirê
Lô kwe rêrê comodirê
Azã mehuntó azokinã Aziri zaê
Azã mehuntó azokinã Aziri zaê

Vodum Kpossum


Posun gaiba serebè
Serebè, serebè
Posun gaiba nadegi
Posun gaiba nadegi


Posun gaiba serebè
Serebè, serebè
Posun gaiba nadegi
Posun gaiba nadegi

Ritmo:Avamunha

*

POSSUM ADA GAMA RUNGELO
POSSUM ADA GAMA RUNGELO

*

ENATOIA
ENATOIA
E POSSUM POSUBENAN
ENATOIA
ENATOIA
POSSUM POSSUBENAN

*

Hamunha

BerekÔ é no possi do iyá Wodun maio Kwe
Berekô é no possi do iyá Wodun maio Kwe

Posun posun lé
Posun boiá káká bioá mi
Posun posun lé
Posun boiá káká bioá mi

Pó ahan daquinipó daquinipó, posun nun dê
Belé belé a gama
Posum madobê


Vodum Dan Iko

Ò Dan biò
Dan biò arrunjekwé

Ò Dan biò
Dan biò arrunjekwé

ritmo:bravun

*
Vodum Heviosso


Abadé serrèm

Vodum la sè serrem

ritmo:bravum

*Vodum Avereketi


Jidè Jidè Averekè
Jidè Jidè Averekè

Averecuna sarrunan
Averecuna sarrunan
Averecuna sarrunan

ritmo:Avamunha

*

Averekete é um taelê
dan jan jan
Bako pô eró dan ê
dan jan jan

Mina mina doné
Averejkete minha doné

Averê sodan huntó
Vodun kwê sebê

Aê mileuá
Ê mileuá Averekete

Averekete doma dohun
Averekete doma dohun

Averekete doma dobelo
Averekete doma dobelo


Vodum Azansu


È vodun salè juá, ran sètó dobè
Ran sètó, ran sètó, ran sètó dobè


ritmo: Bravum

*

A coda é sasê
A coda diê BIS

Sakola rô rum vodum
juta dona có
juta colaró rum vodum
juta dona có

ê okê a coda diê BIS

*


Ago le sasi na ko sa die
Ago le sasi na ko sa die
Ta ko lara wodun se sa do na kó
Ta ko lara wodun se sa do na kó
Jun ta kó laró wodun se sa do na kó
na ko sa die

*
Hamunha

E no koko bió bereo
E no koko bió bereo
é num kwe da beuá é naió
é num kwe da beuá é naió
é num kwe da beuá é naió

*

Sató

O ninhá osso bo ko bo alê
O ninhá osso bo ko bo alê ô

*
No kwe do biò, no kwe do biò
No kwe maloiê
Azukere no tó
Ajunsùn felebé do biò
Kwenda biò êê
No kwe do biò.

*


Vodum Dangbé


EGÓ

JÁ HOHO E Ê, JÁ HOHO E Ê
YPITI LÊ JÁ HUNDÊ BOY DA CÓLO DIÊ
YPITI LÊ JÁ HUNDÊ BOY DA CÓLO DIÊ
BOY DA BARA HU7NCE JÁ LÁ JÁ HOHO Ê Ê

*

SATÓ

HONTO MANHA DAN IKÓ OTORU
HONTO MANHA DAN IKÓ OTORU
HONTO MANHA DAN IKÓ WALÚ WALULÊ
HONTO MANHA NO TOKWE BEUÁ
NO TOKWE RE RE DONIN
SAVALU KWE HOUMBONO
SAVALU KWE RE RE ZAN ZAN
SAVALU KWE HOUMBONO


*


HAMUNHA

DA BARA HOUMBONO
DA BARA HOUMBONO SATO JÁ
DA BARA HOUMBONO SATO JÁ
DA BARA HOUMBONO SATO JÁ

*


Vodum Abain

Nan gaiakó, nan berè nan
Nan gaiakó, nan berè nan

Ritmo:sató

*
NANAN MI TOFÁRA RENUN
NANAN MI TOFÁRA RENUN
SEREBÊ SEREMAN
NANAN MI TOFÁRA RENUN
SEREBÊ SEREMAN
NANAN MI TOFÁRA RENUN
NANAN MI TOFÁRA RENUN
NANAN MI TOFÁRA RENUN
SEREBÊ SEREMAN
NANAN MI TOFÁRA RENUN
SEREBÊ SEREMAN
NANAN MI TOFÁRA RENUN

*


Vodum Otolu

Jarralá Rundewè
Rundobi Rundojò
Rundewè Rundobi
Otolú Navidarriwá


Ritmo:Sató

*


otolu é mà sinotó
otolu é mà sinitó
sinitó sinitó aloye
sinitó sinitó aloye


Otolu kini fá kiroji
Otolu kini fá kiroji
kiroji é jirole
kiroji é jirole

*Egó

Beto é nó so jo é Mahi
so jo é Mahi
A ganga Otolu
so jo é Mahi
Bonarrevi

*


JARRA LA CEDÈ MI
MAVEM O PEJE VÒ,CORICÒ
JARRALA CEDÈ MI
MAVEM O PEJE VÒ

Hamunha
*

COTA COTA BELE KWÈ
RUM BUENA VIANÊ(bis)*


Vodum Avedijá


Vala runtemanha
Vala runtè jó


Vala runtemanha
Vala runtè jó


ritmo:Hamunha

*


Epa mina mina pã
Medijó mina pã

Hamunha

*

WODUN JÓ WODUN JÓ É MAHUM BE
WODUN JÓ WODUN JÓ É MAHUM BE
WODUN JÓ MAHUM BE ADAIN ME HUNTÓ MAHUM BE WODUN JÓ


Sató

*


EGÓ

JÓ JÓ JÓ MA HUMBÊ
JÓ JÓ JÓ MA HUMBÊ
E DI JÓ E DI JÓ E DI JÓ MA HUMBÊ

*

Mawu Lissa

Nassa hun nassa hun ma hundê
Olisa nassa hun ma hundê
Nassa hun nassa hun ma hundê
É wodun nassa hun ma hundê

sabe jo nin ko in sabe jo nin ko dê ê
aê aê sabe jo nin ko inVodum TogbossiAziri Nadò
Aziri Nadò

Vodun Darrunchè Sojò
È Vodun Darrunchè


Ritmo:Sato

*
Jara um tó
Jara um tó, savalu
Jara um tó, bossirê
Jara um tó, savalu

HamunhaEGÓ

MA HOHO TÓ NUM BOCI LÊ MA HOHO
MA HOHO TÓ NUM BOCI LÊ MA HOHO
TÓ NUM BOCI LÊ MA HOHO
TÓ NUM MÃ Ê
TÓ NUM BOCI LÊ MA HOHO
TÓ NUM MÃ Ê
MA HOHO TÓ NUM BOCI LÊ DÁ CA JÁ

*

HAMUNHA

TOKWE TOKWE TÔ NUM SAN BÁ NU TO BONI TO BÉ LE KWÉ
Á IRÊ IRÊ
TÔ NUM SAN BÁ NU TO BONI TO BÉ LE KWÉ

*

SATÓ

KI NHÁ KI NHÁ KI NHÁ A NI KINHÁ BOROCÊ
A NI KINHÁ BOROCÊ
BONACERRA Ê

*


mecim quelê no po do me diè,diè aè
mecim quelê no po do me diè,diè aè
O me do pò dò mè}
mevò cocè cò}
Vodum Oulissá


Hàn vodun Òulissá

Òulissá Gama Dobè
Zò Alerikó

Òulissá Gama Dobè
Zò Alerikó

Ritmo:Bravum

*

VODUM LISSÁ MAWÚ
ABADJÁ LABIÊ KÓ
ABADJÁ LABIÊ KÓ
O VODUM SAVALUNDÊ
VODUM LISSÁ-MAWÚ
ABADJÁ LABIÊ KÓ
ABADJÁ LABIÊ KÓ
O VODUM SAVALUNDÊ*Vodum Aziri Togbossi

Zanadò Bocilè, Zanadò Bocilè
Aziri Tobossi Marrum Kwè

Zanadò Bocilè, Zanadò Bocilè
Aziri Tobossi Marrum Kwè


Ritmo:Sato


*
PONHA NHA IMBO OIFUM
PARA RUZO RUZO
PONHA NHA IMBO IOFUM E
PORESSE NU E
TOKULÁ SOTAN BOBO E
PORESSE NU E
VODUM LÁ SO DAN BOBO E


*

PONHA NHA É RUJOJO
PONHA NHA É RUJOJO
E RUJO DE BODE CAIA
É RUJO DE BODE CAIA
IMBOIKA IMBO.


Vodum Loko


Han Vodun Iròkò

Iròko berè kwe sató
Iròko berè kwe sató

Dabió Dabió
Iròko berè kwe sató

Ritmo:Sato

*

Hunhodan bolokô
Tina docun Vodun aka
Aê LOKO
Aê aê LOKO

LOKO daiba bô ajenan
Savalu jeje mahi

Abain Sodan
LOKO bain Sodan


Loko Kaiaba
*

eró iroko é sí
eró iroko é si

*

do e pó sú mazôbe
zuelo arruangelo
irôko pó su mazôbe
zuelo arruangelo

*Vodum Gu


Han Vodun Togun

Dajanadò, Dajanadò
Da Korrunda Dobè

Benitó Sarrun Denan
Da Korrunda Dobè

Ritmo:Sato

*

CATA CATA OBÍ MEJÊ
OBÍ MEJÊ ONAN BÔ BÔ
CATA CATA OBÍ MEJÊ
OBÍ MEJÊ ONAN BÔ BÔ

*

BOAINDA TIDAN (BIS)

TIDAN NO POLAZAN ( EGO )
BOAINDA TIDAN
(BIS)

*

O RUN TÔ CACAIBÉ (BIS)
AE AE AE (SATO)
O RUN TÔ CACAIBÉ
(BIS)

*

Toque: Bravum

Sanaji, Sanajo,
Sanaji, Togum Ala Korô

Sanaji, Sanajo,
Sanaji, Togum Ala Korô

*

Ube Ma hube
Ube Ube Ma Hube
Ube Ma hube
Ube Ube Ma Hube
Ube Ube Ma Hube
Sobe o yá Ma hube o yá
Ube Ma hube
Sobe o yá Ma hube o yá

Hamunha

Togun tá tanadê
Togun tá tanadê
Togun tá tanadê ô
Togun tá tanadê ô

Sató
Bara do lemina sivo houmbé
O hun de ká la e
Mino sivo Houmbé
O hun de ká la e

Batá


Vodum Boço JaráBÔSSO JÁRA AJARRUNDÊ
RUNTÓ BÔSSO DA GAMA SILÊ
BÔSSO JÁRA AJARRUNDÊ
RUNTÓ BÔSSO DA GAMA SILÊ
BÔSSO JÁRA AJARRUNDÊ
RUNTÓ BÔSSO DA GAMA SILÊ
BÔSSO JÁRA AJARRUNDÊ
RUNTÓ BÔSSO DA GAMA SILÊ

*

Vodum Ajaunsi


Arun decaiá
Arun decaiá
Ajanssi mehuntô
Arun decaiá
Arun decaiá
Ajanssi mehuntô

*
Ê BEREWÁ
AJAUNSSY,
Ê BEREWÁ
RUNTÓ BI EWÊ.

Ê BEREWÁ
AJAUNSSY,
Ê BEREWÁ
RUNTÓ BI EWÊ.

Sato

*


Vodum Anabioco


Ê Nanã modubi
Dahomé savadiê
Ê Nanã Gaiaku
Dahomé savadiê
Dahomé Savadiê
Savaia Dahomé

Ê Nanã iku rê
Afulelé corajô
Corajô corajô
Afulelé corajô

Êpa êpa ê
Nanã oluaê (BIS)

*

Vodum Bocalabé ou Boca


PABÔ,PABÔ
PABÔ A ISSU DAN
PABÔ,IYÁ PABÔ
PABÔ A ISSU DAN
PABÔ, PABÔ
PABÔ A ISSU DAN
PABÔ,IYÁ PABÔ
PABÔ A ISSU DANVodum Legba


Ê lebaraaa,
Ê lebaraaa,
Ê lebara vodun ê vodun nitoiê
Ê lebera

Toque.: Bravum ou quebrado


*


Sató

Wodun Legba denan nu awantitó elô
Wodun Legba denan nu awantitó elô
Ê ê Legba, Legba awantitó ió Wodun
Sasa (xáxá) Legba denan nu awantitó ê
Ê Legba, LOegba awantitó ió Wodun

*

Hamunha

Ê mina dô, a kan so elô Bara Huntó nan Kwe rê
Ê mina dô, a kan so elô Bara Huntó nan Kwe rê

*

Egó

Awá Lesse agô Iyá, soriyá bekó ilêkun
Awá Lesse agô Iyá, soriyá bekó ilekó ilêkun
*

Nenhum comentário:

Postar um comentário